Emlak Ofisleri İle Çalışma Şartnamesi

 

 • 1.Şirketimizce satışa sunulan gayrimenkullerin, başta şirketimiz internet sayfası (www.panevagy.com) olmak üzere, Bölge Müdürlüklerimiz, Şubelerimiz, müşterilerimiz, personelimiz ve diğer tüm kanallar kullanılarak tanıtımı yapılmaktadır. Dolayısıyla şirketimiz gayrimenkulünü satın almak isteyen herkes dilediği zaman bölümümüze başvurarak şirketimiz gayrimenkulüne talip olabilir. Şirketimiz da bu anlamda daima, gayrimenkulünü dilediği kimseye satma hakkına sahiptir.
 • 2.Şirketimizce hiçbir aracı/emlak ofisi (*), firma ya da şirkete münhasıran gayrimenkulümüzü satma yetkisi verilmemiştir. Böyle bir durum olması ancak şirketimiz ile aracı firma arasında özel sözleşme yapılması halinde mümkündür. Böyle bir durumun olması, diğer kişileri bağlamaz.
 • 3.Emlak Ofisleri satışa sunulan gayrimenkullerimizin satışına aracılık edebilirler. Pazarlama amaçlı olarak Şirketimiz internet sayfası ve şirketimizden aldıkları gayrimenkule ilişkin bilgileri müşterileri ile paylaşabilirler. Ancak, şirketimiz internet sayfasında bulunan bilgileri asla değiştirerek yayınlayamazlar. Bunun yanında, Emlak Ofislerince, Şirketimiz gayrimenkullerinin internette ilanlarının yapılması durumunda, Şirketimiz unvanı hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.
 • 4.Gayrimenkulümüzün satışına aracılık eden emlak ofislerine, Şirketimizce aşağıdaki şartlarda hizmet bedeli (komisyon) ödemesi yapılabilecektir.
  • a.Müşteriyle ilk temasın kendileri tarafından sağlandığına ilişkin müşteriden “Yer Gösterme Belgesi” alınması, (Yer Gösterme Belgesinde müşterinin adı soyadı, TC Kimlik Numarası, tarih, saat ve Emlak Ofisi Yetkilisi ile müşterinin imzası mutlaka bulunmalıdır)
  • b.Emlak Ofisinin, müşteriden aldığı söz konusu “Yer Gösterme Belgesi” ni mümkün olan en kısa zamanda şirketimiz mail adresine (info@paneva.com) göndermeleri gerekmektedir. Çünkü hizmet bedeli ödemesinde esas olan bu belgenin Şirketimize mail ile ulaştırıldığı tarih ve saattir.
  • c.Yukarıdaki iki şartın (yer gösterme belgesi alınması ve bu belgenin Şirketimize mail ile gönderilmesi) gerçekleşmesi, emlak ofisinin söz konusu müşteriyi Şirketimize kazandırdığının ispatı olacaktır.
  • d.Gayrimenkulü, müşterinin birinci derece akrabalarının ( eşinin, çocuklarının, anne ve babasının, kardeşlerinin) satın alması, kendisinin satın alması olarak değerlendirilecektir.
  • e.Yukarıdaki iki işlemin (Yer Gösterme Belgesi alınması ve bu belgenin Şirketimize mail ile gönderilmesi) yapılmaması halinde, hiçbir şekilde aracı olduğunu iddia eden kişi/kimselere hizmet bedeli ödemesi yapılmaz.
 • 5.Yer Gösterme Belgesinin bize ulaştığı tarih ve saatten itibaren üç (3) ay içinde aynı müşteriye aynı mülkünsatışının yapılması halinde, hizmet bedeli ödemesi müşteriyle teması ilk sağlayan ve Yer Gösterme Belgesini Şirketimize ilk gönderen emlak ofisine yapılacaktır. Yani, Yer Gösterme Belgesinin Şirketimize mail ile ulaştığı tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde satış yapılması halinde, müşteriyi Şirketimize son getiren emlak firmasına değil, ilk getiren emlak firmasına hizmet bedeli ödemesi yapılır.

3 aylık süre içinde, aynı mülk için aynı müşteriyi getiren ikinci emlakçıya banka tarafından bu durum (Bu müşterinin ………. tarihinde Şirketimize müşteri olarak yönlendirildiği, müşterinin              taşınmazı satın alması durumunda, hizmet bedeli ödemesinin müşteriyi ilk getiren emlakçıya ödeneceği) mail ile iletilir.

 • 6.Üç (3) aylık sürenin bitiminden sonra, aynı müşterinin şirketimizden farklı kanallarla da olsa aynı mülkü satın alması halinde, müşteriyle ilk teması sağlayan Emlak Ofisine hizmet bedeli ödemesi yapılmaz. Bu durumda da müşteriyi son getiren emlak ofisine hizmet bedeli ödemesi yapılır.
 • 7.Üç (3) aylık süre sadece şirketimiz ile aracı emlak ofisi arasındaki hizmet bedeli (komisyon) için geçerli bir süredir.
 • 8.Emlak Ofislerinin müşterilere elden veya mail yoluyla göndermiş olduğu toplu liste teslimi yer gösterme belgesi anlamına gelmez. Yer Gösterme Belgesi özellikle belirli bir mülk için alınmış olmalı ve mutlak surette 4. a maddesinde sayılan bilgileri ihtiva etmelidir.
 • 9.Yer Gösterme Belgesi imzalatılan müşteriden emlak ofisinin ayrıca hizmet bedeli alıp almaması şirketimizi hiçbir şekilde bağlamayacaktır.
 • 10.Hizmet Bedeli, gayrimenkulün satışın Tapuda gerçekleşmesi ve satış bedelinin tamamının Şirketimizce tahsil edilmesi halinde ödenir. Aracı Emlak Ofislerine ödenecek Hizmet Bedeli Oranları aşağıda belirtilmiştir.
Satış Fiyat Aralığı (TL) Hizmet Bedeli (%)
1.000 – 500.000 1.5
501.000 – 2.000.000 1.2
2.000.001 – 10.000.000 1.0
10.000.001 ve üzeri 0.8 (Tavan 200.000.-TL)

 

 • 11.Bankamızca aracılara yapılacak Hizmet Bedeli ödemesi fatura karşılığı ve banka üzerinden yapılır.
 • 12.Yer gösterme işlemi için Şirketimizden temin edilen gayrimenkule ilişkin anahtarlar hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
 • 13.Yer gösterme işlemi için Şirketimizden temin edilen gayrimenkule ilişkin anahtarlarla söz konusu mülke girildiğinde, gayrimenkulün içine ve/veya dışına hiç bir şekilde emlak ofisi tabelası asılamaz.
 • 14. Paneva Gayrimenkul Yatırım A.Ş hizmet bedeli oranlarını ve şartname koşullarını dilediği zaman değiştirme ve sona erdirme hakkına sahiptir.
 • 15. İş bu “Paneva Gayrimenkul Yatırım A.Ş Emlak Ofisleri ile Çalışma Şartnamesi” www.panevagy.com linkinde yayınlandığı sürece geçerli olacaktır.
 • 16.Şirketimizce satışa sunulmuş gayrimenkullerin satışına aracılık ederek hizmet bedeli iddiasında bulunan tüm emlak ofisleri, alım-satım işiyle uğraşan kişi ve şirketler vs. iş bu şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.